Informácie pre rodičov a cenník

 

Prevádzková doba

7.00h – 17.00h 

 

Vek detí

Naša materská škola je určená pre vekovú skupinu detí od 2 do 6 rokov.

Podľa veku, ale najmä individuálnych schopností sa deti delia do 4 tried, pričom všetky činnosti sú prispôsobené vekovým požiadavkám a predpokladom detí.

Vekové určenie skupín je iba orientačné, dieťa sa po prijatí do zariadenia zaradí do najvyhovujúcejšej skupiny, pričom sa prihliada na úroveň psychomotorického vývinu, sociálnych a adaptačných schopností.

Preraďovanie dieťaťa v rámci skupín sa realizuje kedykoľvek počas roka, na základe posúdenia jeho napredovania. Nečaká sa na nový školský rok, resp. dovŕšenie kalendárneho veku.

Pokiaľ má dieťa špecifické potreby ohľadom stravovania, je nutné upozorniť na ne už pri zápise.

 

Prevádzka materskej školy a cenník

Milí rodičia, dovoľujeme si Vám oznámiť, že naša materská škola je otvorená od septembra 2013 formou celodennej prevádzky.

Celodenná prevádzka v čase od 7:00h do 17:00h - strava 

(desiata, obed, olovrant, celodenný pitný režim)

Informácie o školnom na tel.: 0904 870 106 (Mgr. Anežka Labantová)

Máme vlastnú stravovaciu prevádzku

Súrodenci 10% zľava z mesačného školného

 

Cenník platný na školský rok 2023/2024

deti od 2 do 3 rokov - 300 Eur mesačne + strava 5,00 Eur

deti od 3 rokov - 280 Eur mesačne + strava 5,00 Eur

babysitting (po 17.00) po vzájomnej dohode deň dopredu - 5,00 Eur/dieťa/1 hodina

 

Po prijatí dieťaťa mu rodič prinesie:

prezuvky, náhradné oblečenie, pyžamo na spanie, plienky - ak ich dieťa ešte používa, hygienické utierky, krémy, púdre prípadne špeciálne maste a mlieka, vlastnú zubnú kefku a zubnú pastu. Pri deťoch do troch rokov, ak pijú špeciálne umelé mlieko - formulu, na ktorú sú naučené (napr. Nutrilon, BEBA, Sunar a pod.), vlastné fľaše a pod.